Biển báo giao thông đường bộ: biển chỉ dẫn 

Các biển chỉ dẫn có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, nền màu xanh lam để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong cuộc hành trình.

biển báo giao thông đường bộ

Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448.

Số hiệu biển báo: 401

Tên biển báo: Các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước

Chi tiết:

Biển chỉ dẫn các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước

Số hiệu biển báo: 402

Tên biển báo: Hết đọan đường ưu tiên

Chi tiết:

Biển này báo hiệu hết đoan đường quy định là ưu tiên. Trên đoan đường tiếp theo, các xe cộ đi đúng với tốc độ quy định trong Luật Giao thông đường bộ, qua nơi giao nhau ưu tiên bên phải.

Số hiệu biển báo: 403a

Tên biển báo: Đường dành cho oto

Chi tiết:

Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại oto đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt biển này.

Số hiệu biển báo: 403b

Tên biển báo: Đường dành cho oto, xe máy

Chi tiết:

Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại oto, xe máy (kể cả xe gắnmáy) đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đọan đường có đặt biển này.

Số hiệu biển báo: 404a

Tên biển báo: Hết đường dành cho oto

Chi tiết:

Đến hết đoạn đường dành cho oto đi lại phải đặt biển số 404a "Hết đường dành cho oto".

Số hiệu biển báo: 404b

Tên biển báo: Hết đường dành cho oto, xe máy

Chi tiết:

Đến hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại phải đặt biển số 404b "Hết đường danh cho oto, xe máy"

Số hiệu biển báo: 405a

Tên biển báo: Đường cụt

Chi tiết:

Để chỉ lối rẽ vào đường cụt.

Số hiệu biển báo: 405b

Tên biển báo: Đường cụt

Chi tiết:

Để chỉ lối rẽ vào đường cụt.

Số hiệu biển báo: 405c

Tên biển báo: Đường cụt

Chi tiết:

Để chỉ dẫn đường trước mắt là đường cụt

Số hiệu biển báo: 406

Tên biển báo: Được ưu tiên qua đường hẹp

Chi tiết:

Để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình có quyền được ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp khi gặp xe đi ngược chiều. Nếu trên hướng đi ngược chiều có xe (cơ giới hoặc thô sơ) đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường .

Số hiệu biển báo: 407a

Tên biển báo: Đường một chiều

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt sau ngã ba, ngã tư.

Số hiệu biển báo: 407b

Tên biển báo: Đường một chiều

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt trước ngã ba, ngã tư.

Số hiệu biển báo: 407c

Tên biển báo: Đường một chiều

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt trước ngã ba, ngã tư.

Số hiệu biển báo: 408a

Tên biển báo: Nơi đỗ xe

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v... Chiều dai nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đỗ có hình dáng rõ ràng. Phạm vi quy định đỗ xe sẽ hết hiệu lực 10m trước khi đến ngã ba, ngã tư tiếp theo.

Số hiệu biển báo: 408b

Tên biển báo: Nơi đỗ xe

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v... Chiều dai nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đỗ có hình dáng rõ ràng. Phạm vi quy định đỗ xe sẽ hết hiệu lực 10m trước khi đến ngã ba, ngã tư tiếp theo.

Số hiệu biển báo: 409

Tên biển báo: Chỗ quay xe

Chi tiết:

Để chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Số hiệu biển báo: 410

Tên biển báo: Khu vực quay xe

Chi tiết:

Để chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Trên biển mô tả cách thức tiến hành quay đầu xe. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Số hiệu biển báo: 411

Tên biển báo: Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường

Chi tiết:

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải giữ đúng hướng đã được chỉ dẫn trên mỗi làn.

Số hiệu biển báo: 412

Tên biển báo: Làn đường dành cho oto khách

Chi tiết:

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho oto khách (kể cả ôtô buýt, tắc-xi). Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của oto khách. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe có quyền ưu tiên theo điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Số hiệu biển báo: 413a

Tên biển báo: Đường có làn đường dành cho oto khách

Chi tiết:

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại. Biển được đặt ở ngã ba, ngã tư đầu đường một chiều mà hướng ngược chiều có ôtô khách được phép chạy.

Số hiệu biển báo: 413b

Tên biển báo: Rẽ ra đường có làn đường dành cho oto khách

Chi tiết:

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ phải là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

Số hiệu biển báo: 413c

Tên biển báo: Rẽ ra đường có làn đường dành cho oto khách

Chi tiết:

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho oto khách.

Số hiệu biển báo: 414a

Tên biển báo: Chỉ hướng đường

Chi tiết:

Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn có một khu đông dân cư trên hướng đường đến.

Số hiệu biển báo: 414b

Tên biển báo: Chỉ hướng đường

Chi tiết:

Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn có một khu đông dân cư trên hướng đường đến.

Số hiệu biển báo: 423

Tên biển báo: Đường người đi bộ sang ngang

Chi tiết:

Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Gặp biển này người lái xe phải ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

Số hiệu biển báo: 425

Tên biển báo: Bệnh viện

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những chỗ có cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, .v.v... Gặp biển này người lái xe phải thận trọng và tránh làm ồn.

Số hiệu biển báo: 426

Tên biển báo: Trạm cấp cứu

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những chỗ có trạm cấp cứu y tế ở gần đường.

Số hiệu biển báo: 427

Tên biển báo: Trạm sửa chữa

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những nơi có đặt xưởng chuyên phục vụ sửa chữa ôtô, môtô hỏng trên đường.

Số hiệu biển báo: 428

Tên biển báo: Trạm cung cấp xăng dầu

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cộ đi trên đường.

Số hiệu biển báo: 429

Tên biển báo: Nơi rửa xe

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những nơi có bố trí chỗ rửa xe.

Số hiệu biển báo: 430

Tên biển báo: Điện thoại

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm điện thoại công cộng chuyên phục vụ khách đi đường.

Số hiệu biển báo: 431

Tên biển báo: Cửa hàng ăn uống

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những nơi có cửa hàng ăn uống phục vụ khách đi đường.

Số hiệu biển báo: 432

Tên biển báo: Khách sạn

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những nơi có khách sạn phục vụ khách đi đường.

Số hiệu biển báo: 433

Tên biển báo: Nơi nghỉ mát

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những nơi nghỉ mát.

Số hiệu biển báo: 434

Tên biển báo: Bến xe buýt

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những chỗ xe buýt dùng cho hành khách lên xuống.

Số hiệu biển báo: 435

Tên biển báo: Bến xe điện

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những chỗ xe điện dùng cho hành khách lên xuống.

Số hiệu biển báo: 436

Tên biển báo: Trạm cảnh sát giao thông

Chi tiết:

Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm cảnh sát giao thông. Những người sử dụng đường phải tuân theo những luật lệ nhà nước quy định khi đi qua nơi này.

Số hiệu biển báo: 437

Tên biển báo: Đường cao tốc

Chi tiết:

Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc. Quy chế sử dụng đường cao tốc phải được thực hiện nghiêm ngặt.

Số hiệu biển báo: 438

Tên biển báo: Hết đường cao tốc

Chi tiết:

Để chỉ dẫn hết đường cao tốc.

Số hiệu biển báo: 439

Tên biển báo: Tốc độ cho phép chạy trên đường cao tốc

Chi tiết:

Để nhắc nhở lái xe chạy trên đường cao tốc phải tuân theo tốc độ quy định. Trong biển lồng gồm có biển: - Tốc độ tối thiểu (bắt buộc lái xe phải thực hiện). - Tốc độ tối đa cho phép. - Tốc độ cho phép khi chạy trời mưa, trơn ướt.

Số hiệu biển báo: 443

Tên biển báo: Chợ

Chi tiết:

Để báo sắp đến khu vực có họp chợ, xe cộ qua lại khu vực này phải chú ý làm chủ tốc độ.

Số hiệu biển báo: 444

Tên biển báo: Xe kéo moóc

Chi tiết:

Để báo hiệu xe có kéo moóc.

Số hiệu biển báo: 447

Tên biển báo: Biển báo phần đường cho người tàn tật

Chi tiết:

Dùng để biểu thị vị trí thiết bị chuyên dùng cho người tàn tật.

Số hiệu biển báo: 448a

Tên biển báo: Chỉ dẫn cầu vượt liên thông

Chi tiết:

Đặt biển tại vị trí thích hợp trước trước khi vào cầu vượt

Bài Viết Mới Cùng chuyên mục

Phần mềm học lái xe oto trên điện thoại.

Phần mềm học lái xe oto trên điện thoại.

Trong điều kiện bận rộn hiện nay, đa số các học viên khi học lái xe oto thường không có thời gian để cầm cuốn sách luật để học thuộc các câu hỏi. Với sự xuất hiện của smartphone, chúng ta sẽ có cả bộ câu hỏi luật giao thông đường bộ, các đề thi, câu hỏi ngay trong lòng bàn tay của mình. Và như thế, chúng ta có thể tranh thủ học lái xe oto bất cứ lúc nào rảnh.
Hướng dẫn quy trình thi bằng lái xe A2

Hướng dẫn quy trình thi bằng lái xe A2

Để giải đáp những câu hỏi của các bạn xoay quanh vấn đề thi bằng lái xe A2 như thế nào? Có khó không? Hôm nay Trung tâm đào tạo lái xe PC xin hướng dẫn ”quy trình thi bằng lái xe A2” như sau:
10 điều cơ bản cần biết khi lái xe oto.

10 điều cơ bản cần biết khi lái xe oto.

Để sử dụng một chiếc xe oto đúng cách, ngoài kỹ năng lái các bạn được dạy khi học bằng lái xe oto và quá trình tích lũy kinh nghiệm trong suốt quãng thời gian lái xe, còn cần hiểu biết kỹ thuật, chăm sóc chiếc xe đúng cách.
Kỹ thuật lái xe oto số sàn an toàn

Kỹ thuật lái xe oto số sàn an toàn

Khác với số tự động, việc lái xe oto số sàn cần nhiều thao tác hơn và dưới đây là một số kinh nghiệm lái xe số sàn vừa giúp các bạn tiết kiệm nhiên liệu, vừa an toàn, đỡ mệt mỏi.
Thi lý thuyết lái xe A1

Thi lý thuyết lái xe A1

Hiện nay, trên internet hoặc trên điện thoại, có nhiều phần mềm ôn thi lý thuyết lái xe máy A1. Bộ đề ôn thi bao gồm 150 câu, phân ra các đề thi như khi bạn đi thi thật cho bạn có thể ôn luyện nhuần nhuyễn khi thi.

LIÊN HỆ - TƯ VẤN HỌC LÁI XE Ô TÔ

Trung tâm dạy lái xe T&T liên tục tuyển sinh học lái xe các hạng với lưu lượng 3 lớp/1 tháng. Thi nhanh nhất toàn quốc với chi phí trọn gói rẻ nhất, Uy tín, chất lượng, Đỗ hàng đầu toàn quốc

Trung tâm dạy lái xe T&T - Sở GTVT Hà Nội
Địa chỉ chính: 204 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở: KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Cơ sở: HH2A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Cơ sở: Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Cơ sở: Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0978 85 85 65 - 093 464 5779 - 0868 277 275 - 037 637 7575

Email: daotaolaixe.nt@gmail.com

Học lái xe ô tô – xe máy tại Hà Nội

Hotline: 0865 393 337